Usługi księgowe

Współpraca z Biurem Rachunkowym Gusto pozwala na optymalizację czasu pracy i skoncentrowanie się na prowadzonej działalności. Oferujemy Państwu najwyższą jakość świadczonych usług, rzetelność oraz innowacyjność, co pozwala minimalizować czas, który muszą Państwo poświęcić na zajmowanie się księgowością własnej firmy. Księgowość online czyli dostęp do danych Państwa firmy przez 24h 7 dni w tygodniu pozwala na śledzenie aktualnej sytuacji finansowej firmy i nie tylko. Poniżej przedstawiamy zakres czynności, które wykonuje biuro w ramach podpisanej umowy.

1. Uproszczona księgowość internetowa (ryczałt, KPiR)

 • odbiór dokumentów raz w miesiącu przez kuriera
 • sprawdzenie dokumentów pod względem formalno - rachunkowym
 • wystawienie ewentualnych not korygujących
 • wprowadzanie dokumentów do księgi przychodów i rozchodów
 • wprowadzenie dokumentów do ewidencji VAT zakupów i sprzedaży
 • sporządzenie deklaracji VAT (ewentualnie AKC) i jej wysłanie do US
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych
 • prowadzenie ewidencji wyposażenia
 • prowadzenie ewidencji przebiegu pojazdów
 • sporządzenie zgłoszeń NIP i ich wysłanie do US
 • przygotowanie przelewów do US z tytułu zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych właściciela lub właścicieli firmy oraz podatku VAT i akcyzowego
 • reprezentacje w US w oparciu o udzielone pełnomocnictwo
 • przesyłkę do klienta drogą elektroniczną online wystawionych not korygujących
 • przygotowanie przelewów do US
 • przesyłkę zwrotną do klienta posiadanej dokumentacji
 • stałą opiekę i możliwość konsultacji

2. Księgi handlowe

 • odbiór dokumentów raz w miesiącu przez kuriera
 • sprawdzenie otrzymanych dokumentów pod względem formalnym i rachunkowym
 • wystawienie ewentualnych not korygujących
 • dekretację
 • zapis w księgach handlowych
 • wprowadzenie dokumentów do rejestru VAT sprzedaży i zakupów
 • sporządzenie deklaracji VAT (i ewentualnie AKC) i jej wysłanie do Urzędu Skarbowego
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych,
 • prowadzenie ewidencji przebiegu pojazdów
 • sporządzanie zgłoszeń NIP i ich wysyłanie do Urzędów Skarbowych
 • przygotowanie przelewów do Urzędu Skarbowego z tytułu zaliczki na podatek dochodowy oraz podatku VAT i akcyzowego
 • reprezentację w Urzędach Skarbowych w oparciu o udzielone pełnomocnictwo
 • przesyłkę zwrotną do klienta posiadanej dokumentacji
 • stałą opiekę i możliwość konsultacji

Czytaj także księgowość on-line.