Usługi Kadrowo-płacowe

Zatrudnienie pracownika to dopiero początek…

Zadania z tym związane często przyprawiają właścicieli firm o ból głowy m.in. rejestracja w ZUS, deklaracje do US, szkolenia BHP, nadgodziny, premie, podatek od osób fizycznych… W każdej firmie to właśnie dział Kadr i Płac zajmują się tymi sprawami ale czy potrzeby Państwu taki dział. Nie każdej firmie on się opłaca. Przekażcie sprawy kadrowe specjalistom, oszczędzając przy tym czas i pieniądze. Dajemy pewność, że nie pominiecie żadnego terminu, bo to my będziemy pamiętać żeby Państwo o nich przypominać.

Oferowana księgowość internetowa daje każdemu z naszych klientów bezpłatny dostęp do nowoczesnej platformy umożliwiającej podgląd danych kadrowych.

Zatrudniasz pracownika

Pobierz komplet dokumentów i Teczka Akt Osobowych już założona. Oferujemy również możliwość prowadzenia jej online. Saldeo nie tylko tworzy zgrabną listę pracowników, ale również gromadzi wszystkie dokumenty kadrowe zebrane i uporządkowane w jednym miejscu.

Obsługa kadrowo płacowa zawiera:

 • Naliczanie wynagrodzeń zgodnie z obowiązującymi przepisami
 • Sporządzanie oraz przekazywanie miesięcznych rozliczeń i deklaracji do US i ZUS
 • Przygotowywanie raportów RMUA dla ubezpieczonych
 • Prowadzenie ewidencji wynagrodzeń poszczególnych pracowników
 • Sporządzanie zaświadczeń o zatrudnieniu i zarobkach
 • Sporządzanie świadectw pracy
 • Prowadzenie kart wynagrodzeń pracowników
 • Prowadzenie ewidencji urlopów
 • Przygotowanie przelewów do Urzędu Skarbowego z tytułu zaliczki miesięcznej na podatek dochodowy od dokonanych wypłat
 • Przygotowanie przelewów do ZUS
 • Przesyłkę do klienta drogą elektroniczną sporządzonych list płac i pasków płacowych,
 • Przygotowanie przelewów do Urzędów Skarbowych i ZUS,
 • Przygotowanie zaświadczeń i świadectw, umów i aneksów.
 • Sporządzanie rozliczeń rocznych pracowników
 • Wystawianie zaświadczeń o osiągniętych dochodach
 • Przygotowanie skierowania na badania lekarskie
 • Stałą opiekę i możliwość konsultacji

Czytaj także księgowość online.